Hur påverkas våra sinnen när vi är ute och handlar?

Vid inredning av en butik eller en galleria finns det många aspekter som spelar in. Något som påverkar kunden mer än man kanske tror är valet av färger, dofter, musik, belysning och möblering.

Denna kunskap är naturligtvis ytterst värdefull för oss som jobbar med produktexponering och butiksinredning. Och självklart för våra kunder. Men det är också spännande utifrån en konsuments perspektiv.

Läs mer här!

 .